Uitbreiding Bronsveld Ekopensionstal

De uitbreiding van deze Ekopensionstal in Lelystad, betreft een stal (voor 11 paarden) en een kantine. Het doel van deze ecologische pensionstal, is paardenwelzijn en sportbeoefening te combineren, beiden op een hoog niveau.

Opdrachtgever:dhr. Murray Website: goo.gl/B2zVoY Oplevering:augustus 2014